heen

קורס יסודות

 

 העולם המוסיקלי של הילד בגיל הרך

מטרת הקורס –  להכשיר מנחים לעבודה במוסיקה ותנועה בגן הילדים, בקבוצות הורים וילדים ובמשפחתונים.

למי הוא מיועד?  למורים למוסיקה, למוסיקאים , מטפלים במוסיקה, מורים לתנועה, מטפלים בתנועה.

 נושאי הלימוד

  • גישות בחינוך המוסיקלי (גישת גורדון, המראה, קודאי, אורף, דלקרוז)
  • העשרה מוסיקלית ותנועתית
  • תכנון מערכי שיעור בגילאים השונים
  • דרכי הוראה
  • נווט כיתה
  • הכרת רפרטואר מוסיקלי חדש הכולל שירים דקלומים ויצירות קלאסיות, ג'אז ומוסיקת עולם.
  • צפייה והשתתפות אקטיבית בשיעורים לדוגמא בגן הילדים ובקבוצות הורים ופעוטות
  • התנסות בהוראה
  • לווי פרטני בעבודת השטח.

תשלום הקורס כולל 4 תקליטורים וחומר תיאורטי רב.

משך הקורס: 10 מפגשים (40 שעות אקדמיות) אשר יתקיימו בימי שישי בבוקר אחת לשבועיים בין

השעות 9:00-12:00 במרכז "מעגל משפחתי".

תחילת הקורס: שנה"ל תשע"ט

מועד אחרון להרשמה: 

תאריכי המפגשים :
                                                                                    

 דמי רישום: 350 ש"ח אשר יופחתו משכר הלימוד

מיכל חפר