heen

מראות מוסיקליות – פרופ' ורוניקה כהן

        

"מראות מוסיקליות" הינה שיטה פדגוגית אותה פיתחה פרופ' ורוניקה כהן, ראש המחלקה לחינוך מוסיקלי באקדמיה למוסיקה בירושלים. שיטה זו הינה כלי להוראת האזנה למוסיקה באמצעות תנועות פשוטות. "המראה" משקפת תנועות המותאמות לאירועים מוסיקליים (עליה וירידה מלודית, שינויי קצב, שינוי הרמוני, סיום פראזה וכו') ומבוצעת מול הילדים תוך כדי האזנה למוסיקה. הילדים מבצעים חיקוי לתנועות המראה במטרה לעורר הבנה אינטואיטיבית וספונטאנית של המוסיקה. "מראות מוסיקליות" משמשות ככלי לתקשורת מוסיקלית בין המורה לתלמיד ובכך יכול המורה להעביר אינפורמציה מוזיקלית- תנועתית ללא מילים.

ביצירת תנועות המראה אנו מתייחסים ל:

  1. תיאור התנועה בחלוקת המוסיקה לחלקים/משפטים, על ידי מהלך מוסיקלי המוביל למנוחה.
  2. הבחנה בכיווניות המוסיקה בהיבט התנועתי (עליה או ירידה, התרחקות והתקרבות למקום יציב בהיבט ההרמוני).
  3. ציפייה לאירוע מוסיקלי חדש או מפתיע.
  4. תיאור האנרגיה והזרימה הכללית של המוסיקה.
מיכל חפר