heen

תכנית קטן-טון

תוכנית קטן-טון®  פותחה ע"י ד"ר מיכל חפר במטרה לעודד ולפתח את היכולת המוסיקלית הטמונה בכל ילד מיום היוולדו. היא מהווה מודל חדשני לפיתוח כישורים מוסיקליים בגיל הרך, כישורים אשר נמצאו כתורמים גם למיומנויות אחרות כגון שפה,התמצאות מרחבית, תפיסה חזותית, מיומנויות חברתיות, רגשיות ולתקשורת הורה ?ילד. הגישה דוגלת בחשיפה ובאינטראקציה מוסיקלית מוקדמת ומבוססת על שיטת גורדון (פרופ' אדווין גורדון), שיטת המראות המוסיקאליות (פרופ' ורוניקה כהן) ומחקרים נוספים בתחום הפסיכו- מוסיקה בגיל הרך .

התוכנית מיועדת לפעוטות מלידה עד 6 שנים, בקבוצות קטנות בגן הילדים או בקבוצות הורים וילדים. היא כוללת רפרטואר שירים, דקלומים ויצירות מוסיקליות אשר מוצגים לפעוט באמצעות סיפור, משחק ותנועה. במסגרת התכנית הוכשרו בשנים האחרונות מדריכים רבים בכל רחבי הארץ ובחו"ל.

מיכל חפר