heen

One Vision- Many Mirrors

תוכנית קטן-טון הוצגה כחלק מהפרויקט הבינלאומי One Vision Many Mirrors – OVMM  בכנס לחינוך המוזיקלי שהתקיים בקיץ 2012 ביוון. לפרויקט שותפים  6 מחנכים למוסיקה : ד"ר ריקרדו פרייר מברזיל , ד"ר ג'והי רו מקוריאה, גב' פאולה אנסלמי מאיטליה, ד"ר בת' בולטון וגב' קרי פילסינגר מארה"ב וד"ר מיכל חפר מישראל ומטרתו לקדם  מחקר, פיתוח דרכי הוראה בגיל הרך ויצירת קהילה מקצועית .

One Vision Many Mirrors

מיכל חפר