heen

קוריאה

מרכז "Audie", קוריאה

המרכז הראשון למוסיקה בגיל הרך בקוריאה הינו מרכז Audie". מיסדת המרכז ד"ר ג'והי רו ,אחת הדמוייות הבולטות בתחום המוסיקה לגיל הרך, ביקרה במרכז "קטן-טון" והנחתה סדנאות למורים ומדריכים. ד"ר רו יוצרת, מרצה, מפתחת תוכניות לימודים לילדים משמשת כיועצת פדגוגית בתוכניות רדיו וטלויזיה בדרום – קוריאה ומכהנת כנשיאת הארגון לתרפיה וחינוך למוסיקה בארצה.

מיכל חפר