heen

בה-בה באהבה

האוסף כולל 21 מנגינות, שירים ודקלומים לילדים ופעוטות. השירים והמנגינות נכתבו המגוון רחב של סולמות,

מקצבים וסגנונות כדי לפתח את יכולתו המוסיקלית של הפעוט. כמו כן מצורפים הסברים והצעות לפעילות משותפת

עם הילדים במסגרת הגן הבית והמשפחה.

 

המחיר שלנו: ₪50.00

 

להשמעה:

גשם

פעמון

דגדוגים

מינואט מאת באך

לרכישה

מיכל חפר