heen

בה-בה בעולם

   

יעל גרמן מלחינה וזוכת פרס "נוצת הזהב" מטעם אקו"ם הלחינה 23 שירים לפעוטות בהשראת גישת גורדון ותוכנית קטן-טון. באסופה זו שירים ומנגינות במגוון רחב של סגנונות, סולמות ומקצבים המבוצעים ע"י שלישית "נענה", סתיו רחמן-גרמן, יעל איילת, אבי תורן ורובי הוד.

כמו כן מצורפים הסברים והצעות לפעילות משותפת עם הילדים במסגרת הגן הבית והמשפחה.

המחיר שלנו: ₪50.00

להשמעה:

דובי דובי

רוח וגשם

ג'ונגה

ברכת שלום

לרכישה

מיכל חפר