heen

קורס מתקדם

מיועד לבוגרי קורסי יסודות ולסטודנטים אשר השתתפו בקורסים אקדמיים בהנחיית מיכל חפר בעבר ובהווה.

הקורס כולל:

  • חזרה על העקרונות הבולטים ב"שיטת גורדון" ובשיטת "המראות המוסיקליות" ויישומן בגיל הרך.
  • פיתוח היכולת המוסיקלית של המורה
  • צפייה בשיעורים לדוגמא
  •  העשרת הרפרטואר המוסיקלי בהתאם לנושאים הנלמדים בגן הילדים.
  • הכנת יחידות לימוד.
  • הנחיית המורים בעבודתם השוטפת במהלך השנה.

משך הקורס:6 מפגשים (24 שעות אקדמיות) אשר יתקיימו בימי שישי בבוקר אחת לחודש בין

השעות 9:00-12:00 

        מועדי המפגשים:   23.2 , 16.3,  13.4,  4.5,  25.5 ,  8.6.                                                                  

 10% הנחה לנרשמים עד 15.2.18

שכר לימוד : 2000 ש"ח (ניתן לחלק לתשלומים)

 דמי רישום: 350 ש"ח אשר יופחתו משכר הלימוד

מיכל חפר